استودیو معماری فرحو وبلاگ

دفاتر کانتینری

دفاتر کانتینری

هنگامی که رفتن سخت میشود،چالش های به ظاهر غیر ممکن می توانند منجر به نتایج شگفت آوری شوند.شرکت چاپ druktaو شرکت پستیformailبا بودجه محدود و ایده های فراوان در ارتباط بوده است.باز بودن ذهن آنها پایه ای برای این دفاتر،نصب شده در کانتینرهای حمل و نقل مورد استفاده قرار گرفت.یکی از الزامات اصلی،تحریک تعامل بین دفاتر و طبقه کار بود که باید با بازدید از مشتریان و تامین کنندگان نیز تجربه شود.قرار دادن این کانتینرها در ساختمان های موجود،تعاملی ایجاد کرده و یک تجربه منحصر به فردی را برای هر یک از بازدید کنندگان خلق میکند.

در ادامه تعدادی از عکس ها را مشاهده میکنیم .

بیشتر ...

ایستگاه راه آهن barneveld Noord

ایستگاه  راه آهن barneveld Noord

 Prorail,مسئول شبکه راه آهن هلند همراه با spoorbouwmeester koen velsen (سرپرست ملی معماری راه آهن)کمپینی را برای ایجاد راحتی مسافران در راه آهن آغاز کرد.در این برنامه مداخله ای می بایست برای این ایستگاه قطار در Barneveld noordطراحی شود.

بیشتر ...

APAP OPEN SCHOOL

APAP OPEN SCHOOL

ساختار کانتینری حمل و نقل به عنوان یک سایت باز برایopen schoolطراحی شده است و در امتداد لبه رودخانه قرارگرفته است تا فضای تفریحی دره روبرو را فعال کند و به کاربران این اجازه را میدهد که بازدید کننده ،تماشاگر و بازیگر در طول برنامه آشنایی با برنامهAPAP2010باشد.

بیشتر ...
12