طرح شرکت CAA با الهام از فرم ابر

طرح شرکت CAA با الهام از فرم ابر

هسته معماری و هنر accمفهوم آخرین پروژه خود به نام "سرگردان در ابرها"واقع در جنوب کره الهام گرفته ازیی مفهوم ایرلند باستان را نشان می دهد.این پروژه به عنوان یک ابر مجازی ،یوکیان کوه عرفانی در شهرستان سامچئوک را احاطه کرده است.این طراحی توسط اشکال ابرهای نمایش داده شده در هنر باستانی شرقی آسیا تحریک شده اند و به عنوان یک سری از پل ها و ساختمان هایی که درون یک کوه مقدس ظاهر می شوند.این برنامه معماری شامل امکانات موزه،روستای فرهنگی و هنری،و همچنین یادبود و باغ های یادبود است.هنگامی که این عناصر با یکدیگر ترکیب می شوند، مکانی مجهول فرهنگ و طبیعت ایجاد میکنند که مرجع تاریخی و نمادین از شهر را به تصویر می کشد تا مفهوم روح شرقی یاسابو را در موزه و پارک یادبود اختصاص دهد.

 

باغ های یادبود ارائه شده توسط چینی مبتنی بر شرکت معماری CAA،کوه یوکیانگ را محاصره می کند.این شامل2400 متر مربع تالاب،گیاه شناسی و امکانات جمع آوری برای اندیشیدن به جنوب کره و دستاوردهای بزرگ یاسابو در متانت محیطی آرام است.این موضوع می تواند دیده شود اما تحت تاثیر باد استوار نخواهد ماند.شناور بودن بین زمین و آسمان،ابر بهترین رسانه برای ایجاد رابطه بین این دو هویت است،اما در عین حال شیوه خود را دنبال می کند.

در ابتدای موزه یاسابو،کمربند ابری به دو طرف کوه گسترش می یابد و روستای فرهنگی،هتل و موزه را دریک حلقه مداوم آسمان متصل می کند،و به این عوامل اجازه می دهد که یک رابطه منسجم ایجاد کنند.پل مستمر آسمان تمام محوطه ساختمان را احاطه کرده و فضایی را فراهم کرده که مکالمهپویا بین انسان ها و محیط طبیعی اطراف صورت می گیرد.یک بار در محدوده ،انسان نه تنها بازدیدکننده است بلکهبخشی از طبیعت می باشد.

شکل پبچ خورده ساختمان CAAقدرت خود را به عنوان یک استعاره برای yisabuو فتح جزیره dokdoدر زمان های گذشته را نشان می دهد.در عین حاب،شکل کلی،اختلاف جسورانه ای با محوطه شهری محسوب می شود و کل طراحی معماری را به یک نقطه عطف برجسته تبدیل می کند.

طرف مقابل کوه یوکیانگ روستای هنر و فرهنگ واقع شده است و خود را به عنوان صفحه نمایشی برای ترویج روند توسعه شهر در یک تقاطع حیاتی چندین جاده اصلی معرفی می کند.شخصیت شهری اصلی محله ها حساس بوده و 20 واحد جدید از خانه های دائمی،کارگاه ها و فضاهای خلاقی به اشتراک گذاشته می شود که هنرمندان و خلاقین را قادر به جمع آوری و همکاری می کند.

طرح مفهومی CAAبا الهام از روح شرقی،فرهنگ محلی و ایده های آینده برای نشان دادن راه هایی که معماری می تواند با افرادی در ابعاد مختلف ارتباط برقرار کند،ترکیب می شود.این موضوع محدودیت های فیزیکی را مختل می کند و نشان می دهد که در رشته طراحی معماری احتمال بیشتری دارد که زبان طراحی ،مفهوم شرقی را به تصویر بکشد واین کشف CAAمی تواند برای رسیدن به فرهنگ شرقی و آینده گرایی توام باهم ظاهر شود.

0 نظر

نوشتن نظر جدید: